Kaj še lahko postorimo pred uvedbo davka na nepremičnine?

V zadnjih tednih v Sloveniji ne mine dan, ko ne bi govorili o davku na nepremičnine. Njegovo uvedbo je sicer napovedovala večina dosedanjih vlad, a kot vse kaže, ga bo aktualni oblasti končno le uspelo uvesti. Še toliko bolj ob dejstvu, da je to tudi ena izmed zahtev Evropske unije. Novi davek, ki bo prizadel večino Slovencev, bo po napovedih uveden z začetkom prihodnjega leta. Glede na to, da predlog zakona še ni dokončno sprejet, je o njegovi vsebini vseeno še prezgodaj govoriti, zato bomo to raje pustili za enega izmed prihodnjih člankov. Tokrat raje preglejmo, kaj lahko lastniki nepremičnin storijo pred uvedbo davka, da bodo slednjega plačali čim manj.

Osnova za obdavčitev bodo podatki registra nepremičnin (REN)

Podatki, ki bodo osnova za obdavčitev, so vpisani v registru nepremičnin (REN). V njem so združeni podatki iz zemljiškega katastra in katastra stavb ter zemljiške knjige, podatki občin o namenski rabi zemljišč, podatki ministrstev o dejanski rabi zemljišč in podatki popisa nepremičnin iz leta 2007. V REN so evidentirane tudi vse spremembe, ki so jih lastniki ali ostali zainteresirani sporočili Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS) v času od zaključka popisa do danes, medtem ko se spremembe v uradnih registrih prenašajo avtomatsko (po uradni dolžnosti).

Postopek spreminjanja podatkov v REN je enostaven, potreben je zgolj obisk ene od izpostav GURS (z izpolnjenimi obrazci) ali uporaba spletne aplikacije, ki je na voljo na spletnem naslovu http://www.e-prostor.gov.si/. Da pa vse le ne bi bilo videti preveč enostavno, je potrebno opozoriti, da po poenostavljenem postopku v REN lahko spreminjamo zgolj podatke, ki niso izvorni podatki drugih evidenc. Z drugimi besedami to pomeni, da podatkov, ki so preneseni iz zemljiškega katastra ali katastra stavb, ne moremo spreminjati sami, pač pa za to potrebujemo geodetsko ali projektantsko podjetje, ki to izpelje v klasičnem upravnem postopku. Podobno velja za podatke o namenski ali dejanski rabi zemljišč, kjer moramo predlog za spremembe nasloviti na občino ali pristojno ministrstvo. Skratka, v kolikor bi radi popravili npr. leto gradnje ali obnove stavbe, površine prostorov (ob pogoju, da stavba ni vpisana v katastru stavb), število etaž ali sob, komunalno opremljenost, material nosilne konstrukcije, stanje prostorov, ipd., potem to lahko storimo po opisanem poenostavljenem postopku, v nasprotnem primeru je skoraj nujna pomoč strokovnjaka.  

Časa za popravo podatkov v REN imamo vsaj do konca leta

V kolikor podatki o vaši nepremičnini v evidencah GURS niso pravilno ali popolno evidentirani, potem imate čas vsaj do konca tega leta, da jih uredite oziroma popravite. Po predlogu Zakona o davku na nepremičnine bo ta čas dodatno podaljšan do aprila 2014, saj naj bi GURS v februarju prihodnjega leta najprej vse lastnike ponovno obvestil o stanju podatkov v REN (tudi o vrednosti nepremičnin) ter dodal informativni izračun davka. Lastnikom bo nato ponovno dana možnost, da v roku dveh mesecev te podatke uredijo.

Vseeno vsem lastnikom nepremičnin svetujemo, da podatke uredijo že letos. Na ta način ne bodo tvegali morebitnih sprememb predlagane nove obdavčitve ter se izognili vrstam na GURS, ki bodo v prvi polovici prihodnjega leta prav gotovo precej dolge. Tistim, ki ste vešči računalnikov, svetujemo uporabo spletne aplikacije, lahko pa obrazce za spremembe tudi natisnete iz navedene spletne strani, jih dopolnite s pravimi podatki ter po pošti pošljete na GURS. V kolikor gre za napačne podatke v zvezi z lastništvom nepremičnin, pa bo v večini primerov potrebno »obiskati« zemljiško knjigo. Podobno velja tudi za primere, ko bodo lastniške spremembe posledica davčne optimizacije (npr. prenos lastninske pravice na nepremičninah na svoje naslednike).

Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Zakon o zemljiški knjigi postaja stalnica v Državnem zboru

Nepremičninska debata v Odmevih