Objave

Prikaz objav, dodanih na julij, 2008

DRSC

Slika
Sem lastnik približno hektar velikega gozda tik ob regionalni cesti Bled - Pokljuka. Gre za precej nagnjen teren, tako da cesta na tem območju na eni strani poteka v vkopu, na drugi pa v nasipu. Sestava tal je skalnata, tako da se kdaj pa kdaj odkruši kakšen kamen in skotali po pobočju, pogosteje seveda po izgradnji ceste pred približno 35 leti. Stanje je prikazano na Sliki 1 . Slika 1: Kamenje v gozdu Pred približno mesecem dni sem prejel odločbo Zavoda za gozdove Republike Slovenije, Krajevne enota Pokljuka, o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih, na podlagi katere sem moral posekati in izdelati določeno število poškodovanih dreves. Primer poškodbe je prikazan na Sliki 2 . Ob ogledu terena skupaj z revirnim gozdarjem se je izkazalo, da so poškodbe večinoma nastale zaradi gradnje in vzdrževanja omenjene ceste. Pri vzdrževanju mislim predvsem na pluženje in odlaganje snega, ki na območju Pokljuke vsekakor ni zanemarljivo. Drevesa sem v 14 dneh (tako je zah

Etažna lastnina

Večino mojega delovnika v zadnjih dveh letih zaseda etažna lastnina. Sam pojem vam je sigurno poznan, kako do etažne lastnine pridemo, pa verjetno ne. Stvar je nekakšen mix geodetskih in pravnih postopkov, ki niso ravno enostavni. V osnovi etažno lastnino definira Stvarnopravni zakonik, in sicer kot lastnino posameznega dela stavbe ter solastnino skupnih delov. Eden z drugim sta neločljivo povezana, kar pomeni, da ne moremo odtujiti, obremeniti ali kako drugče razpolagati z vsakim posebej, pač pa le s celoto. Kot posamezni deli se štejejo stanovanja, poslovni prostori, garaže, ..., kot skupni deli pa skupni prostori, skupni gradbeni elementi, skupne inštalacije in seveda samo zemljišče pod stavbo. Zemljišča ob stavbi (gradbena parcela, funkcionalno zemljišče) so še vedno precej vroča in nedorečena tema, zato bom temu posvetil enega izmed prihodnjih zapisov. Etažna lastnina še vedno ni urejena v veliko stavbah. Po podatkih Vrhovnega sodišča Republike Slovenije naj bi bilo na območju cel

Pozdrav vsem blogerjem!

Končno sem se tudi sam odločil pisati blog. Verjetno prepozno, a dobri komentarji bodo vedno zanimivi. Moj blog bo namenjen vsem tistim, ki jih zanimajo nepremičnine in ekologija, večinoma v povezavi. Sam sem se v študentskih letih večinoma zanimal za zadnje (npr. dokončna sanacija Blejskega jezera), ob zaposlitvi pa zašel v nepremičninske vode. Ker sta področji še kako povezani, še bolj pa bosta v prihodnje, se je pokazala lepa priložnost, da jih združim pri svojem delu. Kako to dejansko izgleda, pa bom objavljal tu. Prva objava sledi kmalu. Za začetek prihajajo bolj nepremičninsko obarvane teme.