Objave

Prikaz objav, dodanih na januar, 2019

Kje in kako lahko urejamo podatke o nepremičninah?

Proti koncu lanskega leta ste verjetno v marsikaterem mediju zasledili, da je bil 22. november 2018 rok, do katerega so lahko lastniki nepremičnin uredili svoje podatke v registru nepremičnin (REN) po poenostavljenem načinu. Ker se je marsikdo verjetno spraševal, kaj to pomeni, bomo danes predstavili osnovne nepremičninske evidence in način spreminjanja podatkov v njih. Nepremičninske evidence v osnovi razdelimo na dva dela, v prvega so vključeni podatki o nepremičninah, v drugega pa pravice na njih. Med prve uvrščamo zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin, za katere skrbi Geodetska uprava Republike Slovenije, v druge pa zemljiško knjigo, za katero skrbi Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Vse evidence so med seboj povezane in med njimi poteka avtomatska izmenjava podatkov, kar naprimer pomeni, da se sprememba lastništva v zemljiški knjigi avtomatsko prenese tudi v ostale evidence. Geodetska uprava torej skrbi za zemljiški kataster, kataster stavb in reg