DRSC

Sem lastnik približno hektar velikega gozda tik ob regionalni cesti Bled - Pokljuka. Gre za precej nagnjen teren, tako da cesta na tem območju na eni strani poteka v vkopu, na drugi pa v nasipu. Sestava tal je skalnata, tako da se kdaj pa kdaj odkruši kakšen kamen in skotali po pobočju, pogosteje seveda po izgradnji ceste pred približno 35 leti. Stanje je prikazano na Sliki 1.

Slika 1: Kamenje v gozdu


Pred približno mesecem dni sem prejel odločbo Zavoda za gozdove Republike Slovenije, Krajevne enota Pokljuka, o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih, na podlagi katere sem moral posekati in izdelati določeno število poškodovanih dreves. Primer poškodbe je prikazan na Sliki 2. Ob ogledu terena skupaj z revirnim gozdarjem se je izkazalo, da so poškodbe večinoma nastale zaradi gradnje in vzdrževanja omenjene ceste. Pri vzdrževanju mislim predvsem na pluženje in odlaganje snega, ki na območju Pokljuke vsekakor ni zanemarljivo. Drevesa sem v 14 dneh (tako je zahtevala odločba) posekal in odstranil iz gozda.

Slika 2: Poškodovana smreka

63. člen Zakona o javnih cestah (ZJC, Uradni list RS, št. 29/1997, in ostali) določa, da mora lastnik zemljišča ob državni cesti dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njegovo zemljišče, seveda ob pogoju, da se mu s tem ne povzroča škoda. Ker se je na mojih nepremičninah škoda vsekakor povzročala, sem se odločil na Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC) poslati odškodninski zahtevek v višini cene poškodovanega drevja, ki jo bo določil izvedenec gozdarske stroke. Prav tako sem zahteval odstranitev vsega kamenja, ki ga je v gozdu vsepovsod polno.

Odškodninski zahtevek je bil na DRSC poslan v začetku tega tedna. Sedaj čakam odgovor. Verjetno ga ne bo tako kmalu, vsekakor pa upam, da vsaj bo. Kako se bo stvar odvijala naprej, bom seveda objavljal tu.

Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Zakon o zemljiški knjigi postaja stalnica v Državnem zboru

Kaj še lahko postorimo pred uvedbo davka na nepremičnine?

Nepremičninska debata v Odmevih