Prva "čudna" ideja nove vlade

V začetku tega tedna je nova vlada oziroma njen finančni minister predlagal, da bi gospodarstvo lahko oživili z intenzivno gradnjo neprofitnih stanovanj, tako najemnih kot tudi tistih za prodajo. Gradnja bi tako kot do sedaj potekala preko republiškega Stanovanjskega sklada, katerega bi vlada pred tem dokapitalizirala in mu tako zagotovila potrebna sredstva. To bi gradbincem posledično zagotovilo nove posle ter oživilo celotno verigo pod njimi. Pač klasičen keynesijanski pristop državnega spodbujana gospodarstva.

Vendar pustimo pristop, moti me že sama ideja. Zakaj bi država spodbujala dodatno gradnjo stanovanj, ko pa ugotavljamo, da je že v prestolnici okoli 15.000 praznih? Ali ne bi bilo bolje, da ustvari pogoje, da se bo nekaj zgodilo z vso to gmoto praznih? Če želi na trgu več najemnih stanovanj, naj pač zniža obdavčitev z naslova oddajanja v najem. Če želi nižje cene, naj ustrezno obdavči lastništvo nepremičnin oziroma naj ne stori nič, ker se bodo le te znižale že zaradi trenutnih razmer na trgu.

Če pa vlada vendarle želi pomagati gospodarstvu, ji predlagam sledeče. Večina investitorjev v nepremičnine je trenutno v težavah, saj svojih novozgrajenih kompleksov ne morejo prodati, vse skupaj pa jih vodi v likvidnostne težave. Vladi oziroma njenemu Stanovanjskemu skladu se ponuja lepa možnost, da za dobro ceno odkupi ta stanovanja in jih nameni za neprofitni najem. Na ta način bo investitorjem pomagala iz likvidnostnih težav ter jim omogočila nadaljnji razvoj projektov. Tržna gradnja pač ne more biti domena države, vodi naj jo le svobodna podjetniška ideja, seveda usmerjena z dobro urbanistično in gradbeno zakonodajo.

Ob vsem tem velja pripomniti, da je pred kakršnimkoli masovnim oddajanjem neprofitnih stanovanj potrebno dodobra »prečistiti« obstoječ sistem izbiranja najemnikov in celotne administracije, ne pa da že uvrščeni na prednostno listo še dobro leto ne vedo, kdaj in kje bodo prišli do stanovanja. Ob tako neživljenjskem sistemu, kot ga imamo sedaj, je obstoj republiškega in občinskih skladov vprašljiv, kot se je pravilno vprašal že dr. Igor Masten v enem izmed svojih komentarjev.

In na koncu še vprašanje, zakaj bi država reševala zadolžene gradbince, ki so si slednji to več ali manj zakuhali sami? Jim ni država že dosti pomagala z intenzivno gradnjo avtocest ter jim zaradi prikrojenih izborov na razpisih na ta način dobro desetletje dajala potuho in jih naredila nekonkurenčne. In ti gradbinci so zaradi visokih cen nepremičnin z gradnjo za trg brezglavo šli čez vse razume meje in v dobrih časih se niso ozirali na prav nikogar. Danes, ko se jim sistem podira, pa naj jih reši država. Po mojem ne. Tisti, ki so dobri, se bodo rešili sami.

Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Nespametnost nepremičninskih agentov

Odmev: Kam gre slovensko gradbeništvo?

Novoletno srečanje "nepremičninarjev" - večjih padcev ni pričakovati